Teknik Analiz

Teknik Analiz, yaklaşımının ilk çıkış noktası Dow kuramına dayanır. Wall Street Journal'da yazar olan E. Charles Dow, 1900 - 1902 yılları arasında yazdığı köşe yazıları ile '' Modern Teknik Analizin Atası'' olarak nitelendirilmeye başlanmıştır. 1932 yılında Robert Rhea tarafından yazılan '' The Dow Theory'' - Dow Teorisi kitabı ile de  kuramın bugünkü temelleri atılmıştır. Dow teorisinin benimsenmesinden sonra teknik analiz, yılların birikimi ile geliştirilmiş ve bugün fiyatların serbest oluştuğu Organize borsalar ile tezgahüstü piyasalardaki en önemli analiz yöntemi haline gelmiştir.

Teknik analiz; geçmiş fiyat hareketlerinin gelecekte de oluşacağı, benzer hareketler doğuracağı kabul edilerek fiyat, hacim ve indikatör gibi bilgilerden yararlanarak yapılan analiz yöntemidir. Bu gün olduğu gibi geçmişte oluşan fiyatlarında rasyonel olan ve rasyonel olmayan nedenlerin etkilediği kabul edilirse geçmişin bilinmesi önem kazanır. Teknik analizin mantığına göre fiyat hareketlerine etki edebilecek her faktör fiyatlar üzerinde etkili olmuştur ve olacaktır. Her fiyat hareketi de gelecekte oluşacak fiyat hareketleri için bir gösterge özelliği taşıyacaktır. Aynı zamanda fiyat hareketleri kendini tekrarlayacağı için aynı fiyat hareketini farklı zamanlarda da görmek mümkündür. Bu sebeple teknik analiz yöntemleri üzerinde çalıştığımız paritenin dilini anlamamız açısından önemlidir.

Teknik analiz yatırımcıları ikiye bölmüştür. Yatırımcıların bir kısmı sadece teknik analiz fiyat hareketlerinin devamını öngörebilmek için yeterli olduğunu savunurken diğerleri ise sadece fiyat hareketlerinin takibinin doğru piyasa analizi için yeterli olmadığını savunmaktadır. Teknik analizin piyasayı ekonomi, politik ve sosyal etkenlerin dışında sadece fiyat hareketleri üzerinden analiz ettiği tüm yatırımcıların ortak görüşüdür. Zaten hareketleri oluşturan temel gerekçeler, grafiklere trend olarak yansır der. Bir yerde arz veya talebin oluşması grafiklerde kendini göstermektedir. Teknik Analize göre bu veriler formasyonlar olarak yansır. Teknik analist ise bu durumdan çıkarımlar yaparak pozisyon aldığını söyler. Fiyatlar oluşma aşamasındayken grafiğe ve fiyata göre hareket ettiğini belirtir. Her bir fiyat dalgalanmasının bir anlamı ve bir temel gerekçesi mutlaka vardır, ama teknik bu nedenlere bakmaz, asıl bir sonraki adımını tekniğe göre yüksek yüzde ile belirlemeye çalışır.