Pay Senetleri

Pay Piyasası

Paylar, anonim ortaklıklarca ihraç edilen ve anonim ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evrak niteliğinde senetlerdir. Bir anonim şirketin payına sahip olmak, şirkete ortak olmayı ifade etmektedir. Pay alım satımında güvenli ve doğru bilgi akışı esastır.

Alnus Yatırım rekabetçi komisyon oranlarından yararlanın!

Pay Piyasası İşlemleri

Alnus Yatırım, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda müşterilerinin emirlerini "İşlem Aracılığı Faaliyet Belgesi' ile Borsa İstanbul'a iletmektedir.

Pay Piyasası'nda yapılan işlemler sonucunda kar elde edilebileceği gibi zarar riski de bulunmaktadır. Bu nedenle müşterilerimiz, işlem yapmaya karar vermeden önce, bu işlemler kapsamında karşılaşabileceği riskleri anlamalı, mali durumunu ve kısıtları dikkate alarak karar vermelidir.

Müşterinin, kurumumuz nezdinde açtıracağı hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm sermaye piyasası işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulunca çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümlerine tabidir. Şirketimiz aracılığıyla edineceğiniz paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda yine sizin adınıza saklanacaktır.

*Varant ve Varant Benzeri Sermaye Piyasası Araçları Risk Bildirim Formu ulaşmak için tıklayınız.

*Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Pay piyasası hakkında BİST üzerinden bilgi edinmek için tıklayınız.

 

Pay Piyasası İşlem Saatleri

 

Kredili Menkul Kıymet İşlemleri

Piyasa genelinde veya belirlediği paylarda fiyat artışı bekleyen, ancak daha fazla kaynak aktarmak istemeyen yatırımcılar için Kredili Menkul Kıymet İşlemleri uygun bir seçenektir. Hesabınızda pay senetleri var ancak nakit yok ise ve yine de alım yapmak istiyorsanız çözüm pay senedi teminatı karşılığı kredidir.

Alnus Yatırım tarafından belirlenmiş Pay Senetleri için, mevzuata uygun bir çerçevede, orantılı miktarda kredi kullandırılmaktadır.

 

Açığa Satış ve Ödünç İşlemleri

Açığa satış işlemi, sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade eder. Satışa ilişkin takas yükümlülüğünün ödünç alınan sermaye piyasası araçları ile yerine getirilmesi de açığa satış sayılır. Alnus Yatırım tarafından belirlenmiş Pay Senetlerinde, mevzuata uygun bir çerçevede, açığa satış işlemleri yapılabilmektedir.