Eğitim Videoları

A
Açık Emir Bir pazarın belirlenmiş fiyatına doğru hareket ederken gerçekleşecek emirdir.
Açık İşlemler Fiziksel ödeme ile likide edilmemiş ya da eşit boyutta ve ters yönlü bir başka işlem ile kapatılmamış işlem.
Açık Pozisyon Fiziksel bir ödeme yapılmamış anlaşmadır.
Alış Fiyatı İşlemcilerin bir para biriminden alım yapabilecekleri fiyattır.
Alış/Satış Spreadi Alış ve satış fiyatları arasındaki farktır ve piyasa likiditesinin bir ölçütüdür. Düşük spreadler genellikle yüksek likidite anlamına gelmektedir.
Alış Sinyali Bir yatırım aracını satın almak için doğru zamanın ve uygun koşulların oluştuğuna işaret eden sinyal. Yatırımcıların platformlarında kullandıkları indikatörler bu sinyalleri sağlarlar.
Alış Satış Farkı Döviz çiftinin alış satıl fiyatları arasındaki farkın pip cinsinden değeri.
Ana Para Birimi Alış ve satış fiyatları arasındaki farktır ve piyasa likiditesinin bir ölçütüdür. Düşük spreadler genellikle yüksek likidite anlamına gelmektedir.
Ana Para Birimi Yatırımcının muhasebe kayıtlarında kullandığı para birimidir. Forex piyasasında bu birim genellikle ABD Doları olmakla beraber İngiliz Sterlini, Avro ve Avustralya Doları da kullanılabilmektedir.
Arbitraj Pazarlar arasındaki küçük fiyat farklarından avantaj elde etmek amacıyla bir enstrümanı alır ya da satarken aynı anda, bağlantılı bir pazarda eşit ve zıt bir pozisyonu alma işlemi.
Artan Trend Kanalı Artan trend kanalı aşağı yönlü dalgaların dip noktalarını birleştirir ve bir trend çizgisine paralel hareket eder. Artan trend kanalı ve trend çizgisi yukarı yönlü bir trendin sınırlarını oluşturur. Bu ayı piyasasında kullanılır.
Artan Üçgen İki trend çizgisinin birleştirilmesi ile elde edilen iki yönlü fiyat analizi. Aşağıdaki trend çizgisi yükselirken, yukarıdaki trend çizgisi yatay olur. Bu da genellikle boğa piyasalarında kullanılır.
Arz İşlemcinin satış yapmak için hazır olduğu fiyat.
Ayı Piyasası Fiyatların değer kaybettiği piyasa koşullarıdır.
Aşırı Alış Fiyatların çok fazla yükselmiş olması ve yön değiştirebileceği durumunu ifade eden teknik bir terimdir. Stochastic Osilatör veya RSI ( Relative Strength Index ) gibi osilatörler ile belirlenebilen aşırı alış/satış bölgelerinde indikatör çizgisi söz konusu bölgeleri tespit eden seviyeleri kırdığında fiyatların yön değiştireceği ön görülür.
AUD Avustralya Doları
Aussie AUDUSD
   
B
Back-test Trading stratejisinin karlılığını tarihsel veriler üzerinde test etmektir.
Bant Bir para biriminin başka bir para birimi karşısındaki değeri, ilgili devletin izin verdiği fiyat aralığında dalgalanabilir. Bu fiyat aralığına bant denir.
Başlangıç Teminatı Pozisyona girebilmek için gerekli olan tutardır.
Bayrak Formasyonu Bayrak formasyonları, mevcut trendin tersi yönündeki fiyat hareketlerinin oluşturduğu ve trend hareketinin devam edeceği sinyalini veren formasyonlardır. İstikrarlı bir piyasa hareketi içinde yaşanan kısa duraklamaları oluştururlar.
Banka Çizgisi Bir banka tarafından müşteriye verilen bir kredinin sınırıdır.
Baz Döviz Bir döviz çiftindeki ilk para birimine baz döviz denir. Örneğin; EUR/USD paritesinde baz döviz Euro’dur.
Baz Fiyatlardaki değişimi ifade eden ölçü birimidir.
Baz Puan İşlem fiyatındaki en son hanedir. Çoğu döviz çiftinde bu puan 1/10000’dir. Bu oranın en çok bilinen istisnası baz puanı 1/1000 olan USD/JPY paritesidir.
Baz Trading Baz puanlar arasındaki değişimden kar elde etmek amaçlı işlem yapmaktır.
Bankalararası Para Piyasası Bankalar arasında kısa vadeli fonların alınıp satıldığı piyasalardır.
Basit Faiz Bir yatırımın, yatırım dönemi süresince sadece anaparasının kazandığı faiz oranıdır.
Bearish Ayı piyasası
Bekleyen Emir Belirli bir ana para üzerinden, belirli bir süre için hesaplanan faize denir.
Bileşik Faiz Bir yatırımın yatırım dönemi boyunca kazandığı faizin de yeni yatırım döneminde yatırıma tabi tutulması sonucu elde edilen getiriyi gösteren faizdir. Diğer bir deyişle faizin de faiz kazanmasıdır.
Boğa Piyasası Fiyatların değer kazandığı piyasa koşullarıdır.
Broker Aracı olarak hizmet veren bir kişi ya da kurumdur. Bir ücret ya da komisyon karşılığında alıcı ve satıcıları bir araya getirir. Bunun aksine, bir “satıcı” para koyarak bir pozisyonun bir kısmını alır. Bundaki ümidi pozisyonu başka bir partideki sonraki ticaret ile kapatarak fark (kar) elde etmektir.
Bundesbank Almanya’nın Merkez Bankası.
Borçları Ödeyememezlik Riski Borcun geri ödenememesi riskidir.
Bütçe Açığı İşlem ya da ödemeler için negatif bir dengenin olması durumudur.
   
C - Ç
   
Cable İngiliz Sterlini / ABD Doları kuru için kullanılan argo kelimedir.
Carry Trade Düşük faiz getiren bir para biriminden borçlanıp elde edilen tutarı nispeten daha yüksek faiz getiren bir para birimine yatırmaktır.
Chart Grafik
Ciro Belli bir zaman diliminde gerçekleşen bütün işlemlerin parasal olarak değeridir.
Çapraz Kur ABD Doları içermeyen iki para birimi arasındaki kurdur.
Çekirdek Enflasyon (Core Inflation) Ülkelerin mali politikalarını belirlerken kullandıkları, genel fiyat seviyesindeki değişimleri belirlemek amacı hesaplanan makro ekonomik göstergedir. Enflasyon göstergesinden farklı olarak çekirdek enflasyonda fiyatları geçici olarak etkiyebilecek ( mevsimsel koşullar, enerji fiyatlarında artış gibi ) dışsal etkenler hesaba katılmaz.
Çitleme (Hedge) Daha önceden açılmış işlemlerin riskinin azaltılması amacı ile daha sonradan açılan yeni bir ya da birkaç işlem anlamına gelir.
Çubuk Grafiği Diğer grafiklerde olduğu gibi fiyatların açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük seviyeleri bellidir. Açılış fiyatı, o zaman diliminin ilk işlemin fiyatını belirtir ve çubuk üzerinde sola doğru bir çizgi şeklinde görünmektedir. Kapanış fiyatı, zaman dilimi içerisindeki son işlemin fiyatını göstermekte ve çubuk üzerinde sağa doğru bir çizgi şeklindedir. En yüksek fiyat yer aldığı zaman dilimi içerisinde gerçekleşmiş en yüksek fiyatı gösterirken, çubuğun en üst noktasıdır. En düşük fiyat ise zaman dilimi içerisindeki en düşük fiyatı belirtir ve çubuğun en alt noktasında yer almaktadır.
   
D
   
Dalgalı Kur Sistemi Döviz fiyatlarının serbest piyasada arz ve talebe göre belirlendiği, resmi müdahelenin olmadığı kur sistemidir.
Dealer Alım-satım işlemlerinde kendi nam ve hesabına hareket eden kişi ve kurumlara verilen isimdir.
Deflasyon Fiyatlar genel düzeyinde sürekli bir düşüş durumunu ifade etmektedir.
Değer Artışı Bir döviz kuru pazar talebine cevaben fiyatını güçlendirirse "değer artışı" sağlamış olur.
Değer Düşüşü Pazar güçleri sebebiyle bir para biriminin değerindeki düşüş.
Değer Kazanma Bir para biriminin fiyatındaki artıştır.
Destek Seviyesi Alış işlemlerinin beklenebileceği bir fiyat seviyesidir.
Devaluasyon Bir para biriminin fiyatının aşağı yönde ani ayarlamasıdır. Normal şartlarda resmi açıklamayla olur.
Direnç Seviyesi Satış işlemlerinin beklenebileceği bir fiyat seviyesidir.
Doji Açılış ve kapanış fiyatının aynı olduğu mum formasyonudur. Piyasada kararsızlığı gösterir.
Döviz Çifti Birbirlerinin cinsinden değerleri ölçülen iki para birimidir. Örneğin EUR/USD bir döviz çiftidir.
Döviz Riski Döviz kurlarındaki ters yönlü bir değişim olasılığıdır.
   
E
   
ECB (European Central Bank) Avrupa Merkez Bankası
Ekonomik Gösterge Ekonomik hayatın durumunu, meydana gelen değişiklikleri gösteren istatistik serilerdir. Bunlara örnek olarak şunlar verilebilir: İşsizlik seviyesi, gayrisafi milli ürün, enflasyon, perakende satışlar ve benzeri.
Ekonomik İndikatör Bir ülkenin ekonomisinin gidişatı hakkında bilgi ve fikir veren istatistiksel metotlar kullanılarak elde edilmiş verilerdir.
Enflasyon Tüketim mallarının fiyatlarındaki artış nedeni ile alım gücünün azalmasına sebebiyet veren piyasa koşuludur.
Emir Müşterinin işlem yapmak amacıyla verdiği talimat
Euppy EURJPY
   
F
   
Faiz Bir dövizin kullanım bedelidir.
Federal Fon Oranları (Federal Funds Rate) ABD’de bulunan bankaların FED’ den aldıkları sermaye karşılığında ödedikleri gecelik faiz oranıdır. Aynı zamanda FED’ in ülkedeki para arzını kontrol ettiği mali politika aracıdır.
Federal Merkez Bankası ABD’nin Merkez Bankasıdır. Fibonacci Geri Çekilmesi: Teknik analizde kullanılan, (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,...) sayıları ile hesaplanan destek direnç belirleme yöntemidir. Paritelerdeki önemli yükseliş veya düşüş hareketlerinin bir kısmının geri çekileceği varsayımından ortaya çıkmıştır. Hareketin ne kadarının geri çekileceği, hangi seviyelerden geri döneceği bu yöntem ile belirlenir.
FOMC (Federal Open Market Committee) ABD Merkez Bankası (FED) tarafından faiz oranları gibi araçlar vasıtası ile uygulanmak üzere para politikalarını belirleyen komiteye denir.
Forward İlerideki bir tarihte gerçekleşecek olan bir işlemin, faiz ve kur oranlarının önceden belirlendiği bir anlaşma ile bugünden yapılmasıdır. İşlem en az iki iş günü sonrasından başlar ve daha ilerideki bir tarihte sona erer.
Future İleri tarihli işlemler anlamındadır. Belli bir kıymetin önceden belirlenmiş bir fiyattan yine önceden belirlenmiş bir tarihte teslim edilmesini öngörür. Forward piyasalardan farkı, organize piyasalarda standartlaştırılmış (bir kontratın miktarı, kontratların piyasaya çıkış tarihleri, marjin adı altında bir teminat sistemine sahip olunması gibi) kontratlar üzerinden işlem görmesidir. Spekülatif amaçlı yapıldığında, teorik olarak sonsuz kar ve zarar ihtimali vardır.
Future Sözleşmesi Belli bir döviz veya farklı yatırım aracının, ilerideki bir tarihte alınıp satılması üzerine yapılan anlaşmadır.
Foreks/FX Piyasası Tezgah üstü piyasalarda aynı anda bir para biriminin alınıp bir diğerinin satılması işlemidir. Foreks piyasalarının çoğu ABD Dolarına karşı fiyatlandırılırlar.
Fibre EURUSD
Frank İsviçre para birimi
   
G
   
Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) Bir ülke vatandaşlarının, o ülkenin sınırları içinde veya dışında gerçekleştirdikleri toplam mal ve hizmetlerin belli bir para birimi cinsinden değeridir.
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Bir ülkede belli bir zaman içerisinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin belli bir para birimi cinsinden toplam değeridir.
Grafik Formasyonları Fiyat grafiği üzerinde meydana gelen özel şekiller formasyonları oluşturmaktadır. Üçgen, bayrak, omuz baş omuz baş omuz formasyonları fiyatlardaki mevcut trendin sona erip yön değiştirmeye yaklaştığını haber verirler.
Günlük İşlem Aynı gün içerisinde açılıp kapatılan işlemler için kullanılmaktadır.
G7 ABD, Almanya, Japonya, İngiltere, Kanada ve İtalya’nın oluşturduğu sanayi ülkeleri topluluğudur.
G10 G7 ülkeleri ve Belçika, Hollanda ve İsveç’in oluşturduğu topluluktur.
Gopher GBPJPY
   
H
   
Hedge İşlemleri Hedge, var olan alışverişin, zıt yönlerinde ve açık pozisyonlarında meydana gelen bir yatırımdır. Bu kısmi ya da tam bir hedge olabilir ve aynı etkiyi yaratıyor olsa da bir pozisyonu sonlandıramaz. Bazı yatırımcılar bu özellikten memnundur ve hedge’in yeterliliklerini (trading) borsa sistemlerinin dışında görmekten ziyade bir açık işlem olarak kullanırlar. Uzun ya da kısa vadede açık pozisyon ortaya çıkarması, açık işlem gibi davranması ve ileriki tarihlerde mutlaka sonlandırılmak durumunda olması dışında, hedgenin bir işlem kapatmak ya da kısmi olarak sonlandırmakla aynı etkiye sahip olduğunu belirtmek gerekir.
Hareketli Ortalama Belli bir zaman aralığındaki fiyatların ortalamasının hesaplanması ile elde edilmiş indikatördür. Parite üzerine yerleştirilen indikatör, fiyatların mevcut yönünde ilerleyip ilerlemeyeceği hakkında fikir verir ve ayrıca destek – direnç seviyeleri olarak da kullanılır.
Hawkish Şahin politika
Histogram Sütun grafiklerine verilen isimdir.
   
I-İ
   
IMF (Uluslararası Para Fonu ) 1946’da ABD’de kurulan, global finansal piyasaları takip etmek, borsa, ödeme planları, döviz kurları gibi konularda denetim yapmak, mali zorluk içindeki ülkelere finansal destekte bulunmak gibi görevleri bulunan uluslararası bir organizasyondur. IMF uluslararası döviz piyasasında likiditeyi sağlamak ve serbest kurları desteklemek görevlerini yürütür.
   
K
   
Kaldıraç Sistemi Yatırımcının, kendi sermayesinin belli bir katına kadar oranda işlem yapabileceği sistemdir. Örneğin yatırımcının sermayesi 10.000USD olduğunda 1:100 kaldıraç oranı ile 1.000.000USD değerinde sermaye ile işlem yapılabilmesidir. Bu işlemlerde yapacağı her işlemdeki karı/zararı kaldıraç oranına göre artmış olur..
Kâr Al (Take Profit) Açık olan işlemi önceden belirlenmiş bir fiyattan kapatıp kâr elde edebilmek amacı ile verilen emirdir.
Kısa Pozisyon Piyasa fiyatlarındaki düşüşlerden kâr elde edilebilecek işlemlerdir.
Komisyon Broker tarafından işlem başına talep edilen ücrettir.
Konvertibilite Bir ülke parasının, döviz piyasalarında başka bir ülke parası ile serbestçe değiştirilebilmesi ve uluslararası ticari işlemlerde değişim aracı olarak kullanılabilmesidir.
Kur Riski Döviz kurunun değerinde gelecekte olabilecek değişimler sonucunda zarar etme riskidir. Yatırımcı kurdaki değişimden zarar etmemek için önceden pozisyon alır.
Karşıt Döviz Bir döviz çiftindeki ikinci dövizi ifade eder. Kote döviz ya da pip döviz olarak da ifade edilir.
Key Points Devam eden bir trendde destrek ve direnç seviyeleridir.
Killer Stop-loss seviyesini çalıştıran ani hareketler için kullanılır.
Kiwi Yeni Zelanda Doları'nın diğer adıdır.
Kotasyon Bir piyasada sürekli işlem görmesi amacıyla varlığı ihraç eden tarafın finansal araçlarının ilgili piyasaya kayıt edilmesidir.
Koreleasyon Biri bağımlı olmak üzere iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi ifade eder.
   
L
   
Libor Londra bankalar arası faiz oranıdır. Bankalar diğer bir bankadan borç alırken LIBOR kullanırlar.
Limit Emri Belli bir fiyattan ya da o fiyat altından alım yapmak veya belirli bir fiyattan ya da o fiyat üzerinden satış yapmak için verilen emirdir.
Likidite Döviz, menkul kıymet, gayrimenkul gibi herhangi bir aktifin kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde (değer kaybına uğramadan) nakde çevrilebilen, kullanılmaya hazır satın alım gücünü ifade eder.
Loonie Kanada Doları’nın diğer adıdır
Lot Forex piyasalarında işlem birimine lot denir. 1 lot, baz dövizde 100.000 birimlik büyüklüğü ifade eder. Bir alt birimi mini lot (0.10 lot) 10.000’dir. 1000 birim ise micro lot( 0.01 lot) olarak adlandırılır.
Long Uzun pozisyon, alış pozisyonlarını ifade eder.
   
M
   
Marj Bir işlemin yapılabilmesi için gereken sermaye.
Marj Çağrısı (Margin Call) Broker ya da dealer tarafından müşteriye, müşteri aleyhinde yönlenmiş bir işlemin performansının temini için yapılan ek fon talebidir. Bu işleme alternatif olarak müşteri bir ya da daha çok işlemini kapatma seçeneğine de sahiptir.
Marjin İşlem yapabilmek veya mevcut işlemleri sürdürebilmek için sahip olunması gereken minimum sermaye miktarıdır.
Merkez Bankası Bir ülkenin para politikasını yönlendiren resmi ya da yarı resmi organizasyondur. Örneğin, FED ABD´nin Merkez Bankasıdır.
Merkez Bankası Döviz Kuru Merkez Bankasının belirlediği döviz kuruna denir.
Mikro Ekonomi Şahıs, şirket veya önceden belirlenmiş sektörel grupların ekonomik etkinliklerini inceleyen bilim dalıdır.
Mum Grafiği Japon kökenli mum grafiği batıda en çok kullanılan grafik formudur. Mumun üzerindeki ince çizgiler belli bir zaman aralığında oluşan en düşük ve en yüksek fiyat seviyelerini gösterir. Çizginin üzerindeki geniş gövde ise piyasadaki açılış ve kapanış fiyatlarını gösterir. Eğer kapanış fiyatı açılış fiyatının üzerinde ise, gövde genellikle yeşil veya mavi renk olur.
   
N
   
Net Pozisyon Bir paritedeki alış pozisyonları toplamı ile satış pozisyonları arasındaki farka denir.
NFA Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Vadeli İşlem Sözleşmeleri Birliği
   
O - Ö
   
OHLC (Open- High- Low- Close) Açılış, yüksek, düşük, kapanış fiyat seviyeleri
Ons Uluslar arası piyasalarda altın, gümüş, platin, değerli taşlar gibi kıymetlerin ağırlıklarını ölçmek için kullanılan İngiliz ağırlık ölçüsüdür. Troy ons olarak da ifade edilir ve 1 ons yaklaşık 31,103 gr'dır.
Oynaklık Bir kıymetin fiyatındaki değişkenliğin ifadesidir. Çoğunlukla standart sapma ile ölçülür. Yüksek oynaklık artan bir belirsizliğin göstergesidir.
Over The Counter (OTC) Tezgah Üstü Piyasa
Ödemeler Dengesi Bir ülkede, belli bir zaman aralığında yapılan bütün işlemlerin sistemli bir şekilde kaydedilmesi ile elde edilen rapordur
   
P
   
Para Birimi Takası (Currency Swap) Belirlenmiş bir süre zarfında,iki tarafın önceden belirlenmiş bir döviz kuru ile farklı para birimlerindeki faiz ödemeleri akışını ve farklı para birimlerindeki ana para miktarlarını vadesi geldiğinde takas etmek için taahhüt ettiği sözleşme.
Para Piyasası Kısa vadeli (uluslararası piyasalar için 90 gün ve daha az), yüksek likiditeye sahip finansal enstrümanların işlem gördüğü piyasalardır.
Para Politikası Ekonomik büyüme, istihdam artışı ve fiyat istikrarı gibi hedeflere ulaşabilmek için paranın elde edilebilirliğini ve maliyetini etkilemeye yönelik olarak alınan kararları ifade eder.
Parite Bir ülkenin parası esas alınarak diğer ülke parasının bu esas alınan ülke parası karşısındaki değeridir.
Petro-dolar Petrolün dolar cinsinden fiyatlanması suretiyle petrol satışlarından elde edilen geliri tanımlamak için kullanılmaktadır.
Pip Döviz piyasasında herhangi bir kurun değerindeki en küçük oynamaya verilen birimin adıdır. Pip değeri her ikiliye göre değişir. Pip değeri örneğin; EUR/USD, GBP/USD ve USD/CHF için 0.0001 ve USD/JPY için 0.01´dir.
Piyasa Faiz Oranı (Market Interest Rate) Para piyasasında, para arzı ve para talebinin etkileşimine göre belirlenen ve mevduatlar ile diğer yatırımlar için ödenen faiz oranıdır.
Piyasa Yapıcı Fiyat sunumu yapan ve bu sunduğu fiyatlardan alış ya da satış yapmaya hazır dealer.
Pozisyon Yatırımcının fiyatlardaki değişime göre açtığı alış veya satış işlemleridir.
Pozisyon Kapatma Emri Açık pozisyonun kapatılması amacıyla verilen emir.
Prim Döviz pazarlarında vade yada vadeli işlem fiyatlarının spot fiyatı geçen miktardır.
   
R
   
Resesyon Bir ülkede belirli bir zaman aralığında ekonomik büyümenin yavaş veya negatif yönde olması durumudur.
Revalüasyon (yeniden değerleme) Merkez bankası müdahalesi ile bir para biriminin değişim fiyatında artış olmasıdır. Devalüasyonun karşıtıdır.
Rezerv Para Merkez Bankaları ile uluslararası finans kuruluşlarının portföylerinde bulunan döviz ve altın cinsinden varlıkları ifade etmektedir. Buna göre, ödeme aracının rezerv para özelliği taşıyabilmesi için, diğer paralar karşısındaki değeri istikrarlı olmalı, dünya ticaretindeki payı büyük bir ülkeye ait olmalı, döviz piyasalarında rahatlıkla alınıp satılabilmelidir.
Risk – Getiri Oranı Bir işlemin potansiyel getirisinin potansiyel zarar riskine bölünmesi ile edilen orandır. Örneğin 100 fiyatından açılan bir alış işleminin 120 fiyatında kapatılması bekleniyorsa ( kar beklentisi 20 ) ve bu fiyatın en fazla 90’a kadar düşebileceği ön görülüyorsa ( zarar beklentisi 10 ) risk – getiri oranı 20:10 veya 2:1 olur. Genellikle bu oran ne kadar büyük olursa o kadar kazançlı işlemler yapılır. Risk getiri oranı zararı durdur, ( stop loss ) kar al ( take profit ) emirleri için, destek direnç seviyeleri yardımları ile belirlenir.
Risk Sermayesi Kişinin borsa türevlerinden birinde yatırım yapıp, kaybettiği takdirde yaşam standartlarını veya tarzını etkilemeyecek miktardaki sermayeye denir.
Risk Yönetimi Yapılan işlemlerin zarara gitmesi ve yönetilen sermayenin kaybedilmesi ihtimali güçlendiğinde yatırımcının riski belli kurallar çerçevesinde yönetebilme kabiliyetine denir.
Rekotasyon Ani fiyat değişimi
   
S-Ş
   
Sabit Kur Sistemi Ulusal bir paranın yabancı bir para veya paralardan oluşan bir sepet değerine sabitlendiği ve bu değerin sürmesinin para otoritesi tarafından garanti edildiği sistemlerdir. Ulusal paranın değeri önceden belirlendiğinden o andaki arz talep koşullarını yansıtmaz.
Satıcı Bir işlemin tarafı ya da yöneticisi olarak hareket eden kişidir. Yöneticiler bir pozisyon tek tarafını alırlar ve pozisyonu, sonraki ticarette başka bir hissedarla kapatarak fark (kar) kazanma ümidini taşıyan kişidir. Bunun aksine broker, bir ücret ya da komisyon karşılığında alıcı ve satıcıları bir araya getiren ve aracı olarak hareket eden bir kişi yada kurumdur.
Satış Fiyatı (Ask) İşlemcilerin bir para biriminden satış yapabilecekleri fiyattır.
Satış Oranı Bir finansal enstrümanın satışı için temel alınan orandır.
Satış Sinyali Teknik analizde kullanılan indikatörlerden birinin fiyatlarda düşüş olabileceğine işaret etmesidir. Örneğin, RSI indikatörünün 70 seviyesini aşağı yönde kırması satış sinyali olarak yorumlanır.
Sell Limit Piyasa fiyatının üzerindeki satış emridir.
Sell Stop Piyasa fiyatının altındaki satış emridir.
Scalping Küçük karlar amacıyla çok kısa süreli pozisyon almak.
Sermaye Dağıtımı Sermayeyi farklı yatırım araçları arasında riski azaltmak amacı ile dağıtmak işine denir.
Sermaye Piyasası (Capital Market) Bir yıldan uzun vadeli yatırım araçlarının ihraç edildiği ve işlem gördüğü piyasalardır.
Sınırlı Emir (Limit Order) Belli bir fiyattan ya da o fiyat altından alım yapmak veya belirli bir fiyattan ya da o fiyat üzerinden satış yapmak için verilen emirdir.
Sinyal Çizgisi Fiyat grafiğinin üzerinde kullanılan hareketli ortalama veya grafiğin altında yer alan osilatör indikatörlerinde bulunan, fiyatlarla birlikte hareket eden eğri, bulunduğu yere göre alış veya satış sinyali verir. RSI, MACD, Stochastic Osilatör, sinyal çizgileri en yaygın kullanılan indikatörlerdir.
Spot Fiyat Güncel, şimdiki piyasa fiyatı. Spot işlemler genellikle iki iş günü içinde tamamlanırlar.
Spot Piyasa Spot piyasa bir ürünün alış veya satışının işlem tarihinde belirlenen fiyat üzerinde en çok iki iş günü sonrasında gerçekleştirildiği piyasadır.
Spread Alış ve satış fiyatı arasındaki farka denir.
Stop Loss (Zararı Durdur) Emri Yatırımcı işlem açtığında, zarar riskini en aza düşürmek için zararı durdur emrini kullanabilir. Bu emir ile, fiyatların istediği yönün tersine gitmesi halinde yatırımcının belirleyeceği bir seviyede işlemin otomatik olarak kapatılmış olur.
Strateji Testleri Geçmiş verilerin güncel verilere uygulanması ile, bir işlem stratejisinin performansını ölçmekte kullanılan yöntemdir.
Short Kısa pozisyon
Slipaj (Kayma) Fiyat kısa sürede meydana gelen dikkate değer değişimdir. Genellikle veri açıklamalarından sonra görülür.
Standart Sapma Bir veri setinde yer alan verilerin, veri setinin ortalamasından ayrılmalarını gösteren değerdir.
   
T
   
Teknik Analiz Grafikler, fiyat trendleri ve hacim göstergeleri yardımı ile piyasa verilerinin analiz edilip, gelecekte var olabilecek piyasa hareketlerinin tahmin edilmesi işlemidir.
Temel Analiz Finansal piyasaların gelecekteki hareketlerinin tahmin edilmesi amacı ile ekonomik ve politik bilgilerin analizidir.
Temel Kur Genel tabirle, temel kur bir yatırımcının ya da işlemcinin hesaplarında tercih ettiği kurdur. FX pazarlarında, teklifler için Amerikan Doları normalde "temel" kur olarak alınır. Bu teklif yapılan döviz çiftinde 1$ birimin diğer kurdaki karşılığıdır. Bu durumun istisnaları İngiliz Poundu, Euro ve Avustralya Dolarıdır.
Tezgah Üstü Piyasa Borsa dışı yapılan tüm işlemlere verilen genel ad
Tezgah Üstü Piyasalar (Over the Counter "OTC") Organize olmayan, belli bir yapı altında toplanmayan piyasalardır. İşlemler taraflar arasında karşılıklı anlaşma yoluyla gerçekleştirilir.
Ticaret Dengesi Bir ülkenin toplam ithalat ile toplam ihracat arasındaki farkın değeridir.
Toplam Arz Bir ülkedeki toplam talebi karşılamak için, ithalatlar dahil olmak üzere, sağlanan toplam mal ve hizmettir.
Toplam Risk Bir bankanın belli bir müşteriyle yapılan spot ve forward anlaşmalarında aldığı risk oranıdır.
Toplam Talep Ekonomideki mal ve hizmetlere olan toplam taleptir. Bir ülkede özel ve kamu sektörleri tarafından üretilen toplam mal ve hizmetlere yurt içi ve yurt dışından gelen toplam taleptir.
Trend Fiyatların gidiş yönü eğilimine denir. Belli bir zaman aralığında, fiyatların kademeli olarak yükselmesi durumda yukarı trend, düşmesi durumunda ise aşağı trend içinde olduğu gözlemlenir.
Trend Çizgileri Grafik üzerinde, yükseliş trendinde olan fiyatların dip yaptıkları seviyelerin birleştirilmesi veya düşüş trendinde olan fiyatların tepe seviyelerinin birleştirilmesi ile oluşturulan çizgidir. Bu çizgilerin kırılması genellikle trend dönüşümü sinyali olarak algılanır.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Tüketici tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimleri ölçen endekstir.
   
U-Ü
   
Uzun Pozisyon Daha önceden sahip olunmayan bir para birimden alım yaparak açılan işlemdir. Genellikle ana para birimi ile ifade edilir, örneğin uzun dolar (kısa Isviçre Frangı).
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Ekonomide üretim sürecinde girdi olarak kullanılan maddelerin fiyatlarındaki değişimleri toptancı aşamasında ölçen endekstir. Buna göre ÜFE, tarım, balıkçılık, madencilik, imalat sanayi ve enerji sektöründeki (elektrik, gaz, su) ürünlerin fiyatlarındaki değişimleri ölçmektedir.
Üssel Hareketli Ortalama Basit hareketli ortalamaya göre daha yakın zamanlı verilerin daha fazla hesaba katıldığı indikatör.
   
V
   
Vade Bir döviz için önceden belirlenmiş kontrat tarihi belirli olan değişim oranıdır. İlgili iki döviz kuru arasındaki faiz oranı farkına göre belirlenir.
Vadeli İşlemler Spot (iki iş günü) işlem tarihini aşan ileri bir tarihte teslimi söz konusu olacak bir kıymetin (döviz, faiz, mal) vadesi, miktarı ve fiyatının bugünden belirlenerek sözleşmeye bağlandığı işlemlerdir. Forward, future ve opsiyonlar bu tür işlemlere örnektir.
Vadeli İşlemler Sözleşmesi Sözleşmenin taraflarına, üzerinde anlaşılan fiyattan, standartlaştırılmış kalite ve miktardaki bir malı veya kıymeti belirlenen ileri bir tarihte alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmedir.
Vadeli Piyasalar Vadeli piyasalar belirli bir ürünün, fiyatı bugünden sabitlenmek koşuluyla ileri bir tarihte teslim edilmesi taahhüdünü içeren sözleşmelerin alınıp satıldığı piyasalardır.
Valör Yapılan işlemlerin kapama tarihi.
Varlıkların Tahsisi Risk yönetimi amacı ile fonların değişik piyasalara tahsisinin yapılması işlemidir.
Volatilite (Oynaklık) Piyasadaki fiyatların, belli bir zaman aralığındaki değişimlerinin stardart sapma ile ölçülmesi sonucu elde edilen göstergedir. Yüksek volatilite, piyasada belirsizliğin göstergesi olduğundan daha büyük risk anlamına gelir.
   
Z
   
Zarar Durdur (Stop Loss) Zararı olabildiğince düşük tutabilmek amacı ile açık olan işlemi belirli bir fiyattan kapatmak için verilen emirdir. Argo tabirde kol kesmek olarak da adlandırılır.